Imatge Capcelera Acousthink

CATEGORIES

TOTES_

12
Març 2011

Problemes modals en sales no rectangulars

L'acústica ondulatòria estudia el comportament a baixa freqüència d'un recinte, caracteritzant els seus modes propis entre d'altres. En una sala rectangular, la seva... [+]

25
Febrer 2011

Decaïment energètic en espais acústicament acoblats

Un cas de particular interès en l’estudi de l’acústica arquitectònica és el dels espais acoblats. Un espai acoblat es pot definir com un volum principal... [+]

06
Gener 2011

Principi del mètode MLS

Els paràmetres acústics d'un sitema lineal (com ara una sala), es poden obtenir mitjançant la resposta impulsional h(t) entre una font i un receptor. Per obtenir aquesta resposta,... [+]

ARTICLES

TOTS_