Imatge Capcelera Acousthink

Acousthink és una empresa especialitzada en el camp de l’acústica i els sistemes audiovisuals, oferint-vos entre d’altres, serveis d’enginyeria, consultoria acústica i disseny, en àrees tals com acústica arquitectònica, aïllaments acústics, compliment del CTE DB-HR, legalització i llicències d’activitats, sistemes audiovisuals, solucions per al control de soroll i vibracions en sistemes de ventilació i aire condicionat, ... Una llarga experiència en el disseny i realització d’instal·lacions audiovisuals com sales de gravació, sales de control, estudis de doblatge, sales d’assaig, locutoris de ràdio, platós de televisió, teatres, ... avalen la nostra feina.

Acousthink és una empresa especialitzada en el camp de l’acústica i els sistemes audiovisuals, oferint-vos entre d’altres, serveis d’enginyeria, consultoria acústica i disseny, en àrees tals com acústica arquitectònica, aïllaments...[+]

Una llarga experiència en el disseny i realització d’instal·lacions audiovisuals com sales de gravació, sales de control, estudis de doblatge, sales d’assaig, locutoris de ràdio, platós de televisió, teatres, ... avalen la nostra...[+]

La quantificació i anàlisis dels paràmetres acústics d’un recinte són necessaris en qualsevol tipus d’entorn. Mesurar el temps de reverberació, el soroll de fons, fer mesures temporals i freqüencials d’un equip de monitoratge o...[+]

Acousthink ofereix en col·laboració amb Insta, la instal·lació de serveis de broadcasting i solucions audiovisuals i disseny i fabricació de mobiliari professional en col·laboració amb The Rack Shop. Insta és una empresa jove però amb...[+]

A Acousthink som especialistes en disseny i instal·lació de Home Cinemes, solucions multi sala i integració de sistemes mitjançant control automatitzat. Treballem amb arquitectes, dissenyadors d’interiors, promotors i clients particulars per integrar la millor...[+]

La preocupació actual per la protecció del medi ambient es posa de manifest en la lluita contra el soroll, per la atenció que mostren els governs dels països desenvolupats promovent normes que tractin de limitar la contaminació sonora de les ciutats, per proporcionar...[+]