Imatge Capcelera Acousthink

Disseny acústic i consultoria

Acousthink és una empresa especialitzada en el camp de l’acústica i els sistemes audiovisuals, oferint-vos entre d’altres, serveis d’enginyeria, consultoria acústica i disseny, en àrees tals com acústica arquitectònica, aïllaments acústics, compliment del CTE DB-HR, legalització i llicències d’activitats, sistemes audiovisuals, solucions per al control de soroll i vibracions en sistemes de ventilació i aire condicionat, ...

Acústica arquitectònica

Aconseguir un resultat acústic òptim, és un procés delicat on factors com la forma, tamany o materials constructius d’un espai hi juguen un paper molt important. Quan es tracta d’espais de reproducció musical, auditoris, arts escèniques, gravació i postproducció, ... aquest resultat encara és més crític.

Acousthink disposa dels més avançats softwares en simulació acústica de recintes i auralització, així com d’altres eines especialitzades pel disseny i càlcul de paràmetres acústics com el temps de reverberació, Early Decay Time, Sonoritat, Eficiència Lateral, IDT, ...

Aïllaments acústics

El control del soroll en un recinte, és fonamental per a garantir el correcte desenvolupament de la seva activitat i/o garantir el confort interior necessari. Un nivell d’aïllament acústic adequat a cada cas, i un control sobre el soroll i vibracions d’instal·lacions com l’aire condicionat o la il·luminació garanteixen el compliment d’aquestes necessitats.

A acousthink dissenyem solucions acústiques particulars per a cada projecte, tant a nivell de sistemes constructius com de tractament acústic de les instal·lacions. Li oferim l’elaboració de projectes d’enginyeria en l’àrea de l’aïllament acústic i control de soroll i vibracions d’instal·lacions.