Imatge Capcelera Acousthink

Estudis de gravació, ràdio, doblatge, TV, ...

Una llarga experiència en el disseny i realització d’instal·lacions audiovisuals com sales de gravació, sales de control, estudis de doblatge, sales d’assaig, locutoris de ràdio, platós de televisió, teatres, ... avalen la nostra feina.

Estudis de gravació

Acousthink posa al seu abast una dilatada experiència en disseny i implementació de sales de control de so, ja sigui en format estèreo, o en formats multicanal. Segons els requeriments, es poden proposar solucions del tipus LEDE, RFZ, o d’altres solucions personalitzades segons les necessitats de cada client.

Disposar d’una òptima distribució de les ones estacionàries (modes propis) de la sala és de vital importància en aquest tipus d’entorn. Per a la simulació a baixa freqüència d’espais no rectangulars, disposem de vàries eines de simulació informàtica basades en mètodes d’elements finits, que ens permeten resoldre l’integral de Helmholtz mitjançant la descomposició de les superfícies limítrofes en triangles.

Altres factors molt importants a tenir en compte en el disseny d’una sala de control són la simetria acústica de la sala, els revestiments absorbents i difusors, l’elecció, la col·locació i ajust del sistema d’escolta, el disseny del mobiliari de l’estudi, la integració amb els sistemes de ventilació i climatització, ...

Estudis de doblatge i postproducció

Aquest tipus d’instal·lacions requereixen d’unes característiques molt especials a tenir en compte en el disseny, on destaca el soroll de fons de les seves sales. En especial en els “foley stage” on es realitzen gravacions de passes, roba, sons naturals, ... el soroll de fons ha de ser minimitzat. Acousthink posa a la seva disposició les solucions més avançades per l’aïllament acústic d’aquest tipus de recintes, prenent especial atenció al sistemes de ventilació i il·luminació.

Emissores de ràdio

El disseny de l’acústica d’un locutori és similar al d’un estudi de doblatge ja que la principal font sonora és la veu. S’ha de garantir un aïllament correcte en totes les seves sales, i una acústica interna que permeti una bona intel·ligibilitat de la paraula. Altres factors molt importants a tenir en compte en aquestes instal·lacions són per exemple les visuals entre sales de control i locutoris. A acousthink ens agrada dotar de grans visors acústics entre les sales, per donar sensació d’espai i per maximitzar la comunicació visual entre tècnics i locutors, sense comprometre l’acústica interna ni l’aïllament entre recintes.