Mòdul d’elasticitat. Aplicació en paviments flotants

La rigidesa dinàmica del material aïllant és massa baixa per a suportar la càrrega lineal aplicada en aquest punt, provocant un risc elevat de transmissió de soroll d’impacte.

Els mòduls d’elasticitat són una mesura de la rigidesa d’un material i són crucials per determinar la seva capacitat per suportar càrregues sense deformar-se permanentment. En el context dels paviments flotants, un mòdul d’elasticitat adequat és vital per assegurar que el paviment pot suportar càrregues habituals sense deteriorar l’aïllament acústic. Aquesta capacitat s’ha de considerar en la selecció dels materials aïllants, com la llana mineral, per garantir que el paviment mantingui les seves propietats d’aïllament acústic al llarg del temps, especialment en zones amb càrregues elevades o trànsit constant.