Fabra i Coats

Fabra i Coats – Fàbrica de Creació és un nou concepte d’equipament cultural per donar suport a la creativitat, el talent i la innovació a la ciutat.

L’ Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’ Institut de Cultura de Barcelona, va posar en marxa l’any 2007 el programa Fàbriques de Creació amb l’objectiu d’incrementar la xarxa d’equipaments públics a la ciutat que donen suport a la creació i la producció cultural.

Entre ells hi trobem les Fàbriques de Creació de Fabra i Coats, l’objectiu del qual és donar suport a la creació artística i compta amb espais de treball per a les arts escèniques, la música, les arts plàstiques i visuals, les creacions multimèdia i també per a projectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Junt al despatx d’arquitectes Ruisánchez & Bacardit, Acousthink va formar part de l’equip de disseny, direcció, consultoria i instal·lació de tractament acústic en les àrees de creació musical.

http://fabraicoats.bcn.cat/