Aïllament acústic

Analitzem la transmissió del soroll des de l’ambient exterior a l’interior i viceversa, així com la transmissió del soroll entre recintes d’un mateix edifici. Un aïllament acústic inadequat pot conduir a nivells sonors elevats a l’espai interior o exterior que redueix la privadesa, el nivell de confort i la capacitat de concentració; limiten la intel·ligibilitat de la parla i té implicacions nocives sobre la salut. El soroll pot viatjar per vies de transmissió directes com sostres, parets, finestres, portes, … però també ho pot fer per flancs, conductes de ventilació o d’altres.

A Acousthink definim i executem les solucions constructives necessàries per donar compliment a les normatives locals i requeriments de cada projecte, fent entrega d’una documentació exhaustiva amb càlculs, detalls constructius i mesuraments acústics.

Aïllament acústic
Extradossat acústic

Envans i extradossats acústics

Els envans i extradossats acústics són sistemes constructius dissenyats per reduir la transmissió de so entre espais contigus. Aquests sistemes són especialment útils en edificis residencials, comercials i industrials on cal controlar el soroll per garantir la privadesa i el confort acústic.

Habitualment s’utilitzen múltiples capes de panells de guix especials, llanes minerals, membranes acústiques, elements antivibradors, …

S’han de tenir en compte detalls com la col·locació correcta de les capes de material, el segellat de juntes i penetracions, i la instal·lació adequada d’elements de fixació.

Fals sostre acústic

Fals sostres acústics

Un sostre fals acústic aïllant és una estructura suspesa sota el sostre principal d’un espai interior, ja sigui mitjançant suports elàstics o amb estructura suportada directament sobre els extradossats interiors, realitzat habitualment amb múltiples capes de panell de guix especials, llanes minerals i membranes acústiques.  Aquests sostres falsos estan dissenyats per proporcionar aïllament acústic en reduir la transmissió del so entre espais i no s’han de confondre amb els fals sostres fonoabsorbents que estan destinats a millorar la qualitat del so dins una habitació.

Suports elàstics en bancada de formigó

Bancades d'inèrcia

Quan parlem de “bancades d’inèrcia” generalment fem referència a estructures utilitzades en maquinària industrial per proporcionar estabilitat i absorbir vibracions, però també s’aplica a aïllament de recintes com estudis de gravació, auditoris, …

Quan es dissenyen i es construeixen bancades d’inèrcia per a equips sensibles al soroll o que generen alts nivells de vibració, és possible incorporar característiques que ajudin a reduir la transmissió de so. Això pot incloure l’ús de materials d’amortiment de so a la construcció de la bancada, com a materials compostos que absorbeixen vibracions i redueixen la propagació del so.

Porta acústica maneta esquerra

Fusteria acústica

La fusteria és un component crític quan s’està aïllant acústicament un recinte. És en la majoria dels casos el punt feble si no ha estat dimensionada o instal·lada correctament.

A Acousthink som especialistes en subministrament i instal·lació de portes i finestres acústiques.

Silenciador acústic rectangular

Silenciadors acústics

Els silenciadors acústics són dispositius essencials per controlar el soroll en instal·lacions d’aire condicionat o ventilació, i el disseny i la selecció adequats són fonamentals per garantir un ambient confortable i tranquil per als usuaris.

Els dos tipus principals de silenciadors són els rectangulars o de cel·les paral·leles, i els cilíndrics amb nucli central o sense. Ambdós ofereixen diferents avantatges i característiques que poden adaptar-se millor a diferents situacions. La capacitat de flux d’aire, la pèrdua de càrrega, la disponibilitat d’espai i el nivell d’atenuació requerit són consideracions clau que determinen el tipus, la mida i les característiques del silenciador que s’utilitzarà.

A més, els complements com els abocadors, malles antiocells i deflectors poden millorar encara més el rendiment i l’eficàcia del silenciador en la reducció del soroll i en la protecció contra altres elements externs que en puguin afectar el funcionament

Contacte