Disseny d’estudis d’enregistrament i radiodifusió

Comptem amb més de 20 anys d’experiència dissenyant i construint estudis d’enregistrament i radiodifusió. Des d’un assessorament puntual fins a projectes “claus en mà”, a Acousthink oferim serveis de consultoria flexibles, adaptats a les necessitats específiques de cada projecte.

Els nostres serveis inclouen:

enginyeria so

Serveis d'estudis d'enregistrament i radiodifusió

Consultoria i disseny acústic

Acousthink compta amb més de 20 anys d’experiència en la prestació de serveis de disseny i consultoria acústica en estudis d’enregistrament i projectes de radiodifusió, donant suport en les diverses fases que aquests tipus de projectes poden tenir: conceptualització, estimació econòmica, disseny acústic, projecte d’impacte acústic, detalls constructius, permisos d’obra, licitació, amidaments, coordinació i planificació, implementació i construcció, seguiment d’obra i control de qualitat, mesuraments i certificació final. 

Les especificacions acústiques que entreguem pels projectes es basen en simulacions de models acústics construïts mitjançant programari acústic 3D, que utilitzen diverses tecnologies com predicció d’aïllament acústic, Raytrace per a paràmetres de acústica interior de sales o Boundary Element Method per a l’anàlisi a baixa freqüència. Gràcies a l’auralització d’aquests models acústics, podem fer entrega de simulacions d’àudio que facilitin les decisions basades en l’impacte auditiu.

Per a una òptima acústica interna en les sales d’escolta crítica implementem dissenys LEDE, RFZ o d’altres, a definir segons les necessitats del projecte. Cal assegurar una bona geometria per mitigar problemes d’ones estacionàries, que en el cas de sales no rectangulars caldrà analitzar amb eines BEM, però també cal assegurar simetria de sala i un balanç energètic equilibrat en tot l’espectre per la qual cosa és necessari especificar correctament els revestiments de l’espai. 

Electroacústica i equipament audiovisual

A Acousthink us ajudem a seleccionar el sistema electroacústic més adequat per al vostre projecte, així com la seva instal·lació i ajust, per assolir els objectius de qualitat sonora establers al projecte amb paràmetres com la sonoritat, la resposta en freqüència, la cobertura, la directivitat o intel·ligibilitat de la paraula STI.

També oferim els serveis de disseny dels sistemes electroacústics d’alarma/emergència (Public Address and Voice Alarm) per a instal·lacions de pública concurrència on els principals requeriments són la intel·ligibilitat, la certificació dels equips, la redundància i la fiabilitat, i on es demana el compliment de normes com la UNE-EN 50849:2017 cada cop més adoptada per diferents regulacions nacionals o organismes internacionals esportius fora de la Unió Europa.

A Acousthink també podem encarregar-nos del disseny del mobiliari tècnic, tant per garantir una perfecta integració de tots els equips com per optimitzar les condicions d’audició.