Lloguer d’instrumentació acústica

Disposem d’un servei de lloguer d’instrumentació acústica per poder realitzar mesuraments acústics “in situ” com per exemple sonometries d’immissió, mesuraments d’aïllament acústic a soroll aeri, mesuraments d’aïllament acústic a soroll d’impactes, mesurament de vibracions transmeses a edificacions o mesuraments d’exposició a vibracions. 

Oferim contractes de lloguer flexibles segons la vostra necessitat, amb suport tècnic durant el lloguer. Els equips d’instrumentació acústica es lloguen amb la verificació metrològica legal vigent, i calibrats mitjançant laboratori acreditat segons UNE-EN ISO/IEC 17025.

Lloguer d'instruments acústics

Pack 1. Soroll aeri

Lloguer d’instrumentació acústica per realitzar mesuraments d’ambient a soroll aeri, mesuraments d’immissió a soroll aeri produïts per una activitat conforme a Decret 176/2009 i Ordenances locals. L’equip consta de: 

 • Sonòmetre classe 1 i analitzador d’espectre 1/3 d’octava model CESVA SC310  
 • Calibrador acústic classe 1 CESVA CB006
 • Maleta, manual, cables i software per descàrrega de resultats

Pack 2. Aïllament acústic a soroll aeri

Lloguer d’instrumentació acústica per realitzar mesuraments d’aïllament acústic a soroll. Per donar conformitat a les normes UNE-EN ISO 16283-1:2015 (antiga UNE-EN ISO 140-4), UNE-EN ISO 162383-3:2016, Codi Tècnic de l’Edificació DB-HR i Ordenances locals. L’equip consta de: 

 • Sonòmetre classe 1 i analitzador d’espectre 1/3 d’octava model CESVA SC310  
 • Calibrador acústic classe 1 model CESVA CB006
 • Font de soroll omnidireccional model CESVA BP012, amb flight case i trípode
 • Amplificador i font de soroll model CESVA AP602
 • Opcional:  altaveu subgreu autoamplificat model Electrovoice ELX200-12SP
 • Maleta, cables i software per descàrrega de resultats

Pack 3. Aïllament acústic a soroll d'impactes

Lloguer d’instrumentació acústica per realitzar mesuraments d’aïllament acústic a soroll d’impactes conforme a UNE-EN ISO 16283-2:2016 (antiga UNE-EN ISO 140-5, Codi Tècnic de l’Edificació DB-HR i Ordenances locals. L’equip consta de: 

 • Sonòmetre classe 1 i analitzador d’espectre 1/3 d’octava model CESVA SC310  
 • Calibrador acústic classe 1 CESVA CB006
 • Font de soroll d’impactes model CESVA MI006, amb flight case
 • Maleta, manual, cables i software per descàrrega de resultats

Pack 4. Vibracions en edificacions

Lloguer d’instrumentació acústica per realitzar mesuraments de vibracions transmeses a edificacions conforme a UNE-EN ISO 8041-1:2018, ISO2631-2 i al Real Decret 1367/2007. L’equip consta de: 

 • Analitzador de vibracions de 6 canals model Svantek SV106
 • Acceleròmetre exterior triaxal 1000mv/g model Svantek SV84
 • Set de muntatge per vibracions en edificació model Svantek SV207B
 • Maleta, manual, Cable SC282, software per descàrrega de resultats

Pack 5 (consultar disponibilitat). Exposició humana a vibracions

Lloguer d’instrumentació acústica per realitzar mesuraments d’exposició a vibracions de mà-braç i de cos sencer segons les normes UNE-EN ISO 5349-1:2002 i UNE-ISO 2631-1:2008. L’equip consta de:

 • Analitzador de vibracions de 6 canals model Svantek SV106
 • Acceleròmetre triaxial SV150 per mesura de vibracions mà-braç connectat al mànec d’una eina
 • Acceleròmetre triaxial SV150D amb adaptador per mesura de vibracions mà-braç
 • Acceleròmetre triaxial SV151 per mesura de vibracions cos sencer, per ser instal·lat típicament sota del seient del treballador per mesurar les vibracions transmeses al cos sencer des del terra
 • Acceleròmetre de seient SV38V per mesuraments de cos sencer asseguts
 • Maleta, manual, software per descàrrega de resultats