Decaïment energètic en espais acústicament acoblats

Un cas de particular interès en l’estudi de l’acústica arquitectònica és el dels espais acoblats. Un espai acoblat es pot definir com un volum principal connectat a través d’una o varies obertures a un segon espai amb menor volum. Quan una font sonora es col·loca al volum principal, l’energia sonora que arriba a l’espai acoblat hi retorna més tard. El retard en l’arribada de l’energia provinent de l’espai acoblat produeix un decaïment energètic amb una doble pendent que no és típica en volums convencionals. Aquest fenomen ha estat utilitzat en molts auditoris que han incorporat cambres reflectants, acoblades al volum principal per disposar d’una certa flexibilitat en acústica variable. La presència de múltiples decaïments energètics pot produir un impacte diferent en la qualitat de la percepció acústica d’una sala.

 Es poden traslladar moltes de les conclusions que es fan servir en el món dels auditoris als estudis de gravació, sales d’assaig, … Posem per exemple que volem muntar una sala de gravació en un local que en planta no disposa de molta superfície, però en canvi té molta alçada. Un possible disseny seria la construcció de dos espais acoblats un a sobre de l’altre, amb una obertura estudiada de forma que l’intercanvi d’energia sonora entre ells sigui adequat. Si el volum inferior té vàries superfícies absorbents i el superior és molt reflectant i difús, aconseguirem una sensació de doble pendent en el decaïment energètic amb moltes possibilitats dins del món de la gravació. Inclús una obertura variable pot afegir més versatilitat a aquest sistema.

Referències

 Bradley, D. T. and Wang, L. M. (2005). “The effects of simple coupled volume geometry on the objective and subjective results from nonexponential decay.” J. Acoust. Soc. Am., 118, 1480-1490.

Bradley, D. T. and Wang, L. M. (2006). “Room Acoustics in Coupled Volume Spaces” Architectural Engineering . University of Nebraska – Lincoln